Må du registrere samme informasjon flere ganger? Føler du at du må rette deg etter IT-systemet og ikke omvendt? Slik bør det ikke være.

En systemintegrasjon kan bedre flyten i en bedrift. Mange bedrifter bruker flere systemer, og i mange tilfeller kan disse integreres mot hverandre.

Det har i IT-barndommen blitt investert mye i systemløsninger som skulle øke effektiviteten. I mange tilfeller var dette systemer som skulle fange opp mange bransjer.

De siste års utvikling innen IT har imidlertid gjort det enklere med systemintegrasjon. Det blir stadig lettere og billigere å få systemer til å snakke sammen.

Systemintegrasjon og mål

Målet med systemintegrasjon kan bla være:

  • Generelt gjøre hverdagen smidigere og mer effektiv
  • Publisere informasjon fra flere systemer på internet/intranett
  • Tilrettelegge for bruk av fagsystemer for partnere i et ekstra nett
  • Øke verdien av IT-løsningene fordi samspill mellom delsystemene gir automatisering
  • Integrere økonomi mot et annet system som salg, lager, ordre, logistikk etc
  • Spare tid og kostnader

 

Systemintegrasjon er en godt definert oppgave og passer godt til outsourcing.