CRM løsninger kan være mer lønnsomt enn standardløsninger

Har du opplevd at en hyllevare innen CRM/support ikke dekker dine krav? At bedriften har vokst seg for stor til å ha god nok oversikt i Excel?

Vi har erfaring med å lage systemer der ingen hyllevare dekker de eksakte behovene. Vi har bla laget et skreddersydd CRM- system som guider callsenteret gjennom de forskjellige fasene forespørslene utløser. Systemet inneholder skreddersydde funksjoner som:

 

  • Enkel overføring av sak fra ansatt til ansatt, slik at saker ikke stopper opp ved sykdom
  • Mail til kunde når en aksjon blir foretatt. F.eks, produkt bestilt hos leverandør, reservedel sendt i post, produkt mottatt etc
  • Alarmvarsel når oppfølging ikke løses innen tidsfristen
  • Enkel manøvrering aksjon for aksjon
  • Eskalering til overordnet om en sak eller delsak løses

Totalt har bedriften bedre kontroll på kundene:

  • Ingen kunder blir glemt, og sakene løses innen tiden
  • Mindre telefoner inn til bedriften
  • Bedre kundeservice
  • Mer effektiv bruk av medarbeiderne

Det finnes mange gode CRM løsninger i markedet. De fleste CRM løsninger er imidlertid laget generelt for å dekke mange bransjer. Man skal ikke ha så mange spesialønsker før disse løsningene ikke dekker behovene. En investering i et skreddersydd system kan betale seg mange ganger pga mer effektiv arbeidstid og bedre kundeservice.