Visjon

GOS skal være den foretrukne partner blant bedrifter som ønsker tjenester innen Offshore Insourcing av programvare.

 

Verdier:

  1. Kundeinnsikt

    Vi skal være et selskap som er genuint opptatt av å forstå og betjene våre kunder. Vårt kundefokus skal være en differensiator for oss i markedet.

  2. Åpenhet

    Vi har en åpen kommunikasjon som skaper tillit internt og eksternt. Med dette menes å ta opp utfordringer og muligheter umiddelbart.  Dette er et sentralt punkt for oss som jobber over landegrensene.

  3. Kvalitet

    Vi skal bli valgt fordi leverer kvalitet.

 complete list of registered domain names