Outsourcing av prosjekter i Java

Innen programmering i Java stiller vi med sterke ressurser med mange års erfaring innen utvikling på Java plattformen. Våre utviklere kan skilte med variert erfaring, alt fra tunge forretningssystemer til mindre applikasjoner for mer spesialiserte formål.

 

I IT-landet Uruguay finnes store og internasjonale banker samt at det er stor satsing på IT i den offentlige sektor. En får dermed lett tak i personer med faglig tyngde og erfaring fra løsninger i Java med kompleks forretningslogikk og store krav til ytelse og stabilitet.

 

Java programmering og ”Outsourcing på norsk”

 

Go On Software har en avdeling i Sør Amerikas ledende land innen IT, Uruguay. Norsk ledelse har 20 års profesjonell bakgrunn fra Uruguay som fungerer som mellomledd mellom bedrifter og utlandet. Vi kaller det ”Outsourcing på norsk”, ettersom kundene våre forholder seg kun til nordmenn i Norge, gjennom produksjon i utlandet.